een pleidooi om het leren te ontscholen

Leven zonder school

Nooit leren we meer dan in de voorschoolse periode en toch wordt algemeen aangenomen dat de school hét instituut is dat ons tot leergierige, competente en levensvaardige mensen maakt.

Waar komt die mythe vandaan en bestaat er zoiets als een leven en leren zonder school? Dit boek verkent de boeiende levens van ontscholers en laat zien waarom de leer- en gedrags- problemen van je kinderen meer te maken hebben met de school dan met je kind.

Bestel een exemplaar of neem contact op met de auteurs: www.levenzonderschool.be - levenzonderschool@gmail.com