Een kijk op trauma en samenleving

traaktmij - een kijk op trauma en samenleving

traaktmij is het kwartaalmagazine van het Platform voor Traumageïnformeerde Gezondheidszorg. Met dit magazine willen we de impact van complex en vroegkinderlijk trauma op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en op het samen-leven bespreekbaar maken.

Daarbij bepalen drie inhoudelijke oriëntaties onze koers:

  • Op welke manier zorgen de heersende opvoedkundige en educatieve opvattingen en praktijken voor traumatisering bij jonge kinderen? Bij uitbreiding: welke benaderingen en praktijken kunnen kinderen beschermen tegen traumatisering in de zorgrelatie en in de leersituatie?
  • Op welke uiteenlopende manieren worden wij als volwassenen geconfronteerd met de impact van vroeg trauma in ons volwassen leven? Welke invloed doet trauma gelden op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en welke uitwerkingen hebben ingrijpende gebeurtenissen op onze gezondheid? Bij uitbreiding: welke benaderingen en praktijken ondersteunen een echt herstel van trauma?
  • Als trauma een (mis-)vormende invloed heeft op ons individuele leven, op welke manier werkt die invloed dan door op ons samenleven? Hoe ondersteunt of hindert de maatschappelijke organisatie de verwerking van trauma? Bij uitbreiding: welke benaderingen of praktijken kunnen het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van trauma vergroten?

Je kan de redactie van traaktmij contacteren via traaktmij@gmail.com. Je kan je abonneren als particulier vanaf 24,99€/jaargang of als aanbieder vanaf 49,99€/jaargang.

 

traaktmij is een initiatief van NOUR gezondheidspraktijk