Over Johan Van Eeckhout

Johan Van Eeckhout (°1979) is licentiaat in de wijsbegeerte. Hij schrijft en publiceert kritische artikels over gezondheid, traumaverwerking, opvoeding en onderwijs.

In 2012 bracht hij - met de praktische hulp van heel wat andere mensen - een nieuwe vertaling van Max Stirners De enige en zijn eigendom (1844) ter wereld. Stirners radicale kritiek loopt als een rode draad doorheen het boek 'Leven zonder school' - een pleidooi om het leren te ontscholen.

In 2017 schreef Johan samen met co-auteur Freddy Bonnu: Leven zonder school - een pleidooi om het leren te ont-scholen. Het boek verkent de eigenschappen van het spontane, voorschoolse leren, dat - geheel in lijn met Stirners opvatting - een interessegestuurde toe-eigening van de wereld is. Vanuit deze verkenning, ontmaskert het boek de school als een plek waar eigen interesses het moeten ontgelden voor 'algemeen geldende belangen en idealen'. Alle informatie: www.levenzonderschool.be