Over Johan Van Eeckhout

Johan Van Eeckhout (°1979) is licentiaat in de wijsbegeerte. Hij schrijft en publiceert kritische artikels over gezondheid, traumaverwerking, opvoeding en onderwijs.

In 2012 bracht hij - met de praktische hulp van heel wat andere mensen - een nieuwe vertaling van Max Stirners De enige en zijn eigendom (1844) ter wereld. Stirners radicale kritiek loopt als een rode draad doorheen de publicaties en initiatieven die volgen.

Johan is medeoprichter van het kwartaalmagazine traaktmij, dat de impact van trauma op onze persoonlijkheid, onze gezondheid en ons samenleven bespreekbaar wil maken (www.traaktmij.be). Met name ingrijpende gebeurtenissen in de vroege kindertijd zorgen ervoor dat onze persoonlijkheidsontwikkeling zich ombuigt van een spontaan proces van zelforganisatie naar een afstemming op wat autoriteiten allerhande van ons verwachten. Deze afstemming heeft een grote impact op onze verhouding tot onszelf en anderen.
In 2017 schreef Johan samen met co-auteur Freddy Bonnu: Leven zonder school - een pleidooi om het leren te ont-scholen. Het boek verkent de eigenschappen van het spontane, voorschoolse leren, dat - geheel in lijn met Stirners opvatting - een interessegestuurde toe-eigening van de wereld is. Vanuit deze verkenning, ontmaskert het boek de school als een plek waar eigen interesses het moeten ontgelden voor 'algemeen geldende belangen en idealen'. Alle informatie: www.levenzonderschool.be

In zijn coachingspraktijk voor traumaverwerking enigeen (www.enigeen.be) begeleidt Johan Van Eeckhout mensen bij het ophelderen van levensthema’s. Deze thema’s gaan in de regel terug tot de (vroege) kindertijd en de opvoedkundige dogma’s en principes die het kind dwingen tot aanpassing. In de volwassen persoonlijkheid zijn deze aanpassingsstructuren soms ware doolhoven waarin men nauwelijks nog elementen van eigenheid kan onderscheiden. Samen ontwarren we het kluwen dat we ontwikkeld hebben
om ‘goede leerlingen’ te worden en verkennen we wat we écht willen, voor onszelf, vanuit eigenheid.