Stirner in beeld

Een - op persoonlijke herinnering gebaseerde - schets van F. Engels

Detail van Stirner, uit een sfeerbeeld van 'De Vrijen' (F. Engels)

De schets van Engels met de handtekening van Stirner

Geboortehuis van Stirner

Vermelding van 'De enige en zijn eigendom' in het censuurboek

De 'curieuze' opheffing van de censuur in Saksen

Een brief van Stirner

Het huis waarin Stirner overleed

Het krantenbericht dat het overlijden van Stirner meldt.

Bladwijzers van 'De enige en zijn eigendom' - verkrijgbaar in de verdeelpunten van het boek

Uit Rolf Engerts 'Max Stirner - Dokumente'

Handgeschrveen documenten van Max Stirner - oa. een Curriculum Vitae

De secundaire geschriften van Max Stirner - kopijen van de originelen uit het 'Berliner Monatschrift' - 1844