Max Stirner - een nieuwe nederlandse vertaling


Recent verscheen er een nieuwe vertaling van Kunst en religie (Max Stirner, 1842) in het Vlaams Marxistisch tijdschrift. Widukind De Ridder schreef een uitvoerige en sterke inleiding tot de tekst, die zonder meer tot één van Stirners belangrijkste secundaire teksten moet gerekend worden. Je vindt de tekst via deze link: http://www.imavo.be/vmt/17118-De%20Ridder.pdf


Onder 'De recensenten' vind je op deze site ook een nieuwe vertaling van 'De recensenten van Stirner (1845). In deze tekst antwoordt Max Stirner op zijn belangrijkste critici en geeft hij kostbare toelichtingen en ophelderingen bij 'De enige en zijn eigendom'. Zonder deze tekst is een goed begrip van Stirners denken onmogelijk.


 

 

Max Stirner - De enige en zijn eigendom

Begin 2012 bracht ik, met de bereidwillige hulp van velen, een nieuwe nederlandse vertaling van De enige en zijn eigendom ter wereld; het onnavolgbare meesterwerk dat Max Stirner in 1844 voltooide. De enige is in veel opzichten een bijzonder boek; het heeft veel stof doen opwaaien, maar is dan toch telkens weer onder een stevige stoflaag begraven geworden; het is zonder twijfel een filosofisch boek, maar dan wel één dat voorgoed een punt wilde plaatsen achter de filosofie; een vlammend pleidooi voor het egoïsme en tegelijk een vlijmscherpe kritiek van het liberale 'burger-individu'; een verpletterende aanval op de staat, in welke vorm dan ook, maar geen nieuwe blauwdruk en geen ideologie; de doodsteek voor 'de' samenleving, maar een warm pleidooi voor de vereniging...

Dit boek onttrekt zich aan elke betiteling en wie het leest, blijft niet ongeschonden achter. Het kruipt in je leven binnen, bevraagt je doen en laten, roept je op tot een overeenkomst met jezelf. Pas vanuit die verhouding tot onszelf, kan er een samenleven ontstaan dat levend en divers is en niet langer vastgenageld moet worden met principes, wetten, gestichten en gevangenissen.

Het boek wordt toegankelijk ingeleid en filosofisch en historisch gekaderd. In annex bevindt zich een tekst van Massimo Passamani, die dieper ingaat op de vele bezwaren en kritieken die tegen het werk zijn ingebracht en tegelijk de mogelijke sociale implicaties van De enige belicht.

Het boek kan je bestellen via: stirnervertaling@gmail.com of via een bericht op www.max-stirner.be.

De kostprijs bedraagt 8€ + eventuele verzendingskosten. Vanaf 5 exemplaren vraag ik 6€ per exemplaar